Điều khoản

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Vivian Dive. Trong suốt quá trình sử dụng, bạn cần đảm bảo đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của Vivian Dive trước pháp luật.

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ họ và tên, số điện thoại và email chính xác cùng những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của Vivian Dive.

3. Bạn cần biết rằng Vivian Dive sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo vệ mật khẩu đăng nhập của chính mình. Vivian Dive không cam kết bồi thường bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó xuất phát từ việc bạn không bảo mật cho mật khẩu đăng nhập của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo liên quan tới nội dung học và học viên trên website dạy học trực tuyến của bạn hay các công cụ khác liên kết tới website này. Bạn không được đưa virus hay đoạn mã nào gây ảnh hưởng tới người khác hoặc khai thác thông tin người dùng một cách trái phép.

6. Bất kì vi phạm nào liên quan tới điều khoản sử dụng sẽ trao cho Vivian Dive chấm dứt ngay dịch vụ mà bạn đang dùng trên nền tảng Vivian Dive dưới bất kì hình thức nào. Vivian Dive có quyền dẫn chiếu tới các điều khoản bạn vi phạm trong trường hợp tranh chấp và khiếu nại.