Chính sách riêng tư

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân về những người ghé thăm và sử dụng trang web của chúng tôi.

i. Những thông tin phổ biến nhất mà chúng tôi thu thập là: tên người dùng, tên thành viên, địa chỉ email, địa chỉ IP, các thông tin liên lạc khác, phản hồi từ các khảo sát, blog, ảnh, các thông tin thanh toán như chi tiết đại lý thanh toán, chi tiết giao dịch, thông tin thuế, hỗ trợ kê khai, comment từ diễn đàn, dữ liệu phân tích trang web. Chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin cá nhân từ đơn ứng tuyển (CV, bảng mẫu, thư ứng tuyển và ghi chú khi phỏng vấn…).

ii. Để đảm bảo nâng cao chất lượng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, Vivian Dive thu thập và lưu trữ những thông tin về dữ liệu học tập của học viên tham gia vào các bài giảng, khóa học, hay truy cập bất kỳ nội dung nào khác được đăng tải trên website. Bao gồm số lượt truy cập, thời lượng học, thời gian xem video bài giảng, tần suất học tập, kết quả bài kiểm tra, kết quả đánh giá học tập, tiến trình học, các thông tin, trạng thái giao dịch của học viên, comment trên hệ thống bài giảng, khóa học, dữ liệu phân tích kết quả học tập khác, các nội dung yêu cầu hỗ trợ và thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ ip, hệ điều hành, trình duyệt học viên đang sử dụng, ảnh đại diện cùng càng thông tin khác bạn đăng tải lên hệ thống.

II. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập từ bên khác

Mặc dù chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, đôi khi, chúng tôi cũng thu thập một số danh mục thông tin cá nhân nhất định về bạn từ các nguồn khác. Đặc biệt như:

i. Thông tin tài chính, giao dịch từ các nhà cung cấp thanh toán đặt tại Việt Nam hoặc các bên đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lí các thanh toán.

ii. Các bên cung cấp dịch vụ thứ ba (Như Google, Facebook), những đơn vị có thể cung cấp thông tin của bạn khi bạn liên kết, kết nối hoặc đăng nhập tài khoản của bạn bằng các bên cung cấp thứ ba và họ gửi chúng tôi những thông tin như việc đăng ký hay thông tin cá nhân của bạn từ dịch vụ đó. Thông tin phụ thuộc vài các bên cung cấp dịch vụ hoặc sự cho phép của bạn thông qua các cài đặt riêng tư ở bên cung cấp dịch vụ đó.

iii. Các nguồn khác của bên thứ ba / hoặc các đối tác từ Úc, Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh, theo đó chúng tôi nhận được thông tin bổ sung về bạn (trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép), chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học hoặc thông tin phát hiện gian lận và kết hợp với thông tin chúng tôi có về bạn . Ví dụ: cảnh báo gian lận từ nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ xác minh danh tính. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trong và ngoài nền tảng Vivian Dive thông qua quan hệ đối tác hoặc về trải nghiệm và tương tác của bạn từ các mạng quảng cáo đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận được thông tin về bạn với tư cách là chủ bản quyền từ các tác giả bên thứ ba của chúng tôi. Ví dụ: thông tin dưới dạng bản phát hành mẫu khi hình ảnh của bạn được sử dụng trong một mục được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

III. Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

i. Hoàn thành hợp đồng hoặc các bước liên quan đến hợp đồng; cụ thể là trong việc tạo điều kiện và xử lí các giao dịch xuất hiện trên trang web, trạng thái giao dịch xuất hiện trên website của chúng tôi

ii. Trường hợp này là cần thiết cho các mục đích đó của chúng tôi, hoặc bên thứ ba, lợi ích hợp pháp. Những lợi ích này bao gồm:
– Điều hành trang web.
– Cung cấp cho bạn đúng dịch vụ đã được mô tả trên trang web.
– Xác nhận danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
– Phản hồi các yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật và giúp tạo điều kiện giải quyết mọi tranh chấp.
– Cập nhật cho bạn tin tức và thông tin hoạt động về Trang web và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với trang web, gián đoạn trang web hoặc cập nhật bảo mật của chúng tôi.
– Thực hiện các phân tích kỹ thuật để quyết định cách cải thiện trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
– Đo lường các hoạt động trên trang web, ví dụ: để xác định các hành vi lừa đảo tiềm tàng và để đảm bảo sự tuân thủ với điều khoản sử dụng được áp dụng trên trang web.
– Quản lý mối quan hệ của Vivian Dive với bạn, ví dụ: bằng cách phản hồi các bình luận hoặc câu hỏi của bạn tới chúng tôi trên trang web hoặc yêu cầu các phản hồi của bạn hoặc khi bạn muốn tham gia các khảo sát.
– Quản lý các vấn đề pháp lý và hoạt động của chúng tôi (bao gồm, quản lý các rủi ro liên quan đến nội dung và các vấn đề gian lận).
– Huấn luyện đội ngũ Vivian Dive về việc phục vụ cồng đồng người dùng một cách tốt nhất.
– Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
– Xử lí các đơn ứng tuyển việc làm của bạn tới Vivian Dive.